Klubitalon kumppanit toimintamme tukena

Kotilo ry

Kotilo ry tarjoaa palveluasumis- ja kuntoutumispalveluita mielenterveyskuntoutujille noudattaen seuraavia arvoja: yhteisöllisyys, avoimuus, toinen toisensa kunnioittaminen ja ammatillisuus.

Kotilo ry hallinnoi Linnaklubin toimintaa ja klubitalon ohjaajat ovat Kotilo ry:n työntekijöitä.

Eloisa

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa tuottaa, kehittää ja järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustoimen palveluja 12 kunnan alueella 133 tuhannelle Etelä-Savon maakunnan asukkaalle.

Suomen Klubitalot ry

Suomen Klubitalot ry edustaa suomalaisten Klubitalojen verkostoa. Työmme on vaikuttamista siihen, että Klubitaloilla on mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset.

Kehitämme verkostoamme kansainvälisen klubitalomallin standardeja kunnioittaen, mutta samalla eteenpäin pyrkien. Viemme asioita eteenpäin klubitaloaatteen mukaisesti yhteiskehittämällä. Yksittäisiä Klubitaloja tuemme heidän tarvitsemillaan tavoilla. Järjestämme verkostollemme heidän tarpeidensa mukaista koulutusta.

STEA

Sosiaali-​ ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali-​ ja terveysministeriön yhteydessä toimiva valtionapuviranomainen.

STEA vastaa sosiaali-​ ja terveysministeriön sosiaali-​ ja terveysalan järjestöille myönnettävien avustusten hakemuskäsittelystä, avustusehdotuksen valmistelusta ja avustusten maksamisesta.

STEA myös valvoo avustusten käyttöä ja arvioi avustuksilla rahoitetun toiminnan tuloksia.

Hyviö

Hyviö on vaikuttavuuden mittaamisen työkalu, jolla Linnaklubi kerää tietoa ja todentaa toimintansa vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Jäseniltä ja sidosryhmiltä kerätyn tiedon avulla on mahdollista kehittää toimintaa, joka täydentää julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Scroll to Top
Avaa WhatsApp
1
Laita viestiä
Hei 🙂
Voimmeko auttaa?